Bornput bij jongeren

"Van de 243 mensen met een burn-out is 18 procent jonger dan 33 jaar. Ik vind dat nogal wat, zo jong en al totaal uitgeput en overbelast zijn", zegt Barbara Martens. Zij is oprichter van Gingermood Coachmatchers, een bedrijf dat onder anderen mensen met een burn-out begeleidt.

Volgens Martens kampen de jongere werknemers met extreme vermoeidheid door factoren als onzekerheid, een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Ze denkt dat het te maken heeft met de hoge verwachtingen die jongeren van het leven hebben.

"De Y-generatie, geboren na 1980, ziet in de media vooral uiterlijk mooie, perfecte mensen van de eigen leeftijd, die altijd gelukkig en succesvol zijn. Dan kijken ze naar hun eigen leven, en dat lijkt daar dan niet op."

Trendbreuk

Onderzoeksbureau SKB, dat onder meer advies geeft aan organisaties en bedrijven, heeft de toename van psychische en fysieke klachten onder jongere werknemers ook geconstateerd. "Eerst zagen we meer burn-outklachten bij mensen in de leeftijd van 35 tot 45 jaar. Nu zien we dit meer bij 25 tot 35-jarigen. Dat is een trendbreuk, die zich tussen vijf en tien jaar geleden heeft ingezet", aldus SKB-directeur Jan Prins.

Ook volgens Prins heeft de jongere generatie een te rooskleurig beeld van de toekomst. Vaak valt die vies tegen. Daarnaast zijn ze erg druk met sociale media, waardoor ze geestelijk niet bepaald tot rust komen.

Nieuwe wet ziekteverzuim 2013

 

De feiten rondom de invoering van deze Wet
Per 1 januari is de Wet beperking Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters (Bezava) in werking getreden. Deze wet kent een aantal financiële prikkels voor de zogenaamde vangnetpopulatie – werknemers die ziek zijn (geworden) bij einde contract. Voor werkgevers met veel arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, kunnen de financiële gevolgen aanzienlijk zijn. Dat zijn met name de uitzendwerkgevers, maar zeker niet uitsluitend. Het aantal dienstverbanden voor bepaalde tijd is de laatste jaren namelijk sterk toegenomen.
De Wet Bezava wordt gefaseerd ingevoerd in 2013, 2014 en 2016.

 

 

Per 1-1-2013:
• gewijzigde berekening van de publieke ZW-premie (voor de uitzendsector een stijging van 2.89% in 2012 naar 5.24% in 2013 (stijging van 81%);
• aanpassing ziektewetcriterium: na 1 jaar beoordeling op alle gangbare en passende arbeid;
• mogelijkheid om als branche convenanten met UWV af te sluiten;
• mogelijkheid van een proefplaatsing zonder loonbetaling van maximaal 6 maanden (was maximaal 3).

 

 

Per 1-1-2014:
• duur van de loongerelateerde uitkering wordt beperkt en is afhankelijk van het arbeidsverleden¹;
• invoering van een volledig gedifferentieerde ZW-premie voor werkgevers met > 100 werknemers en gedeeltelijk gedifferentieerd voor werkgevers met 10-100 werknemers;
• idem voor de WGA-premie voor vangnetters.

 

 

Per 1-1-2016:
• WGA voor vaste werknemers en WGA voor vangnetters wordt één polis;
• werkgevers hebben de keuze om deze polis privaat of publiek af te sluiten (nu is dat alleen mogelijk voor WGA vaste werknemers).

 

¹ Sociale partners hebben de mogelijkheid alternatieven aan te bieden, mits de beoogde bezuiniging wordt gerealiseerd

 

Lees verder...

Metafoor

Moraal 

*    Ik vroeg om kracht en ontving moeilijkheden om me sterk te maken.

*    Ik vroeg om wijsheid en ik kreeg problemen om op te lossen.

*    Ik vroeg om voorspoed en ik kreeg hersenen en verstand om te kunnen werken.

*    Ik vroeg om moed en ik kreeg obstakels om te overwinnen.

*    Ik vroeg om gunsten en ik ontving kansen.

*    Ik vroeg om liefde en ik kreeg mensen op mijn weg met problemen, die ik kon helpen.

*    Ik kreeg niets wat ik wilde maar ik ontving alles wat ik nodig had.

*    Dus leef je leven zonder angst. Ga je obstakels tegemoet in de wetenschap dat je ze kunt overwinnen.

Wie ben ik?

Ik ben een loopbaancoach die zich richt op loopbaancoaching en persoonlijke ontwikkeling. Ik richt mij op mensen die werken en werkloos zijn. Inweze iedereen die zich wil bewegen op de arbeidsmarkt. 

Mijn doel is om mensen te leren nadenken over eigen oplossingen met betrekking tot de vraag die een coachee bij mij neerlegt. Dit doen we door samen de kennis, vaardigheden en inzichten te vergroten. 

Zit het op het werk (even) tegen? Ga je niet meer met plezier naar je werk? Kom je steeds dezelfde obstakels tegen binnen je werk en weet je niet meer hoe je hiermee om moet gaan? Is de balans tussen privé en werk zoek en weet je niet hoe je dit moet herstellen? Heb je een (dreigend) arbeidsconflict? Wil je een andere baan maar weet je eigenlijk niet goed waar je kracht en je kwaliteiten zitten?

 Bezoek dan onze website: www.perseu.info

 Volg ook deze blog voor relevante artikelen, informatie en wetenswaardigheden.